Новогодишен мини венец


Новогодишен минијатурен венец направен со „Froebel“ ѕвезди.Бесплатна испорака во Велес на договорено место.

Испорака преку Карго