Срце

€24,40 (1500 ден.)



Уникатна врамена слика. Истата не може да се повтори, но може да се направи слична.

Во срцето може да се вметнат и имињата на заљубените (во зависност од дополнителните елементи, цената ќе биде повисока).

Димензии на рамката 21х30 cm или А4 формат.  



Бесплатна испорака во Велес на договорено место.

Испорака преку Карго