Оригами коњ


Коњ - Кинески симбол за 2014 година.Бесплатна испорака во Велес на договорено место.

Испорака преку Карго