Кушудама топка

€16,20 (1000 ден.)Кушудама топка идеална како украс во домот. Составена е од 60 парчиња.Бесплатна испорака во Велес на договорено место.

Испорака преку Карго