„Cofo“ кушудама топка

€16,20 (100 ден.)„Cofo“ кушудама топка, идеална како украс во домот. Составена е од 60 парчиња.Бесплатна испорака во Велес на договорено место.

Испорака преку Карго