Цветна кушудама топка

€19,40 (1200 ден.)Цветна кушудама топка идеална е како украс во домот. Составена е од 180 парчиња.Бесплатна испорака во Велес на договорено место.

Испорака преку Карго