Цветна кушудама топка

€24,35 (1500 ден.)Цветна кушудама топка, идеална како украс во домот. Составена е од 180 парчиња.Бесплатна испорака во Велес на договорено место.

Испорака преку Карго