„Little Roses“ кушудама топка

€16,20 (1000 ден.)„Little Roses“ кушудама топка, идеална како украс во домот. Составена е од 30 парчиња.Бесплатна испорака во Велес на договорено место.

Испорака преку Карго